โครงสร้างหน่วยงาน

.......................

nayok

...............

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

 
long

................

..................

..................

...................

.......................

..........................

...............

...............

................

............/h4>

...............

..............

................

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร 0-4271-3972 โทรสาร. 0-4271-3972 
Copyright 2016 © www.osmnortheast-n2.moi.go.th. ALL Right Reserved.


Designed by themescreative.com