แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในส่วนท้ายเล่มของแผนพัฒนาฯ จะต้องมีแบบฟอร์ม แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ แนบอยู่ในเล่มแผนพัฒนา ซึ่งจะได้อัพโหลดแบบฟอร์มเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้ดาวน์โหลดไปใช้ในจัดทำแผนงาน และโครงการ ต่อไป สำหรับแบบฟอร์มที่อยู่ในท้่ายเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ คือ แบบฟอร์ม กจ.1  และ กจ. 1-1 ส่วนแบบฟอร์มที่อยู่ท้ายเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 คือ แบบฟอร์ม กจ.2 และแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกงบรายจ่าย และแบบฟอร์ม กจ.3.1

Download “แบบฟอร์ม-Excel-จ1-3-กจ1-3.xlsx” แบบฟอร์ม-Excel-จ1-3-กจ1-3.xlsx – Downloaded 13470 times – 30 KB

Download “แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด.xls” แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด.xls – Downloaded 6959 times – 125 KB

Download “แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย.xls” แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย.xls – Downloaded 259 times – 50 KB

Download “แบบฟอร์มการจัดทำแผน.docx” แบบฟอร์มการจัดทำแผน.docx – Downloaded 324 times – 115 KB

Updated: ธันวาคม 11, 2018 — 10:43 pm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme