การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 /ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มีหน้งสือแจ้งจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และส่วนราชการรับผิดชอบโครงการในจังหวัดสกลนคร ได้จัดเตรียมข้อมูลส่งให้กลุ่มจังหวัดเพื่อไปนำเสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองฯ ในวันประชุมดังกล่าวด้วยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้จากเมนูหนังสือเวียนของเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หนังสือเวียน

Updated: มกราคม 21, 2019 — 9:56 pm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme