กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

      เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายนพดล  ไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่จังหวัด สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร รวมทั้ง นางสาววันทนีย์    ทรัพย์เสนาะ  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ต้องไปทบทวน/ปรับปรุงโครงการ ส่งโครงการที่ปรับปรุงแล้ว ให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เนื่องจากกลุ่มจังหวัด    จะต้องประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยให้ดำเนินการ      ตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (กจ.2) และแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย  แบบฟอร์มเพิ่มเติม พร้อมทั้งตัวอย่างในการดำเนินการซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ  

Download “แบบฟอร์มเพิ่มเติม.pdf” แบบฟอร์มเพิ่มเติม.pdf – Downloaded 130 times – 955 KB

Download “ตัวอย่างแบบฟอร์ม.pdf” ตัวอย่างแบบฟอร์ม.pdf – Downloaded 247 times – 16 MB

Download “แบบฟอร์มการจัดทำแผน-Copy.docx” แบบฟอร์มการจัดทำแผน-Copy.docx – Downloaded 105 times – 31 KB

Download “สรุปโครงการปี-2563.xlsx” สรุปโครงการปี-2563.xlsx – Downloaded 166 times – 12 KB

Download “แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย.xls” แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย.xls – Downloaded 122 times – 50 KB

Updated: ธันวาคม 16, 2018 — 12:16 pm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme